/userfiles/654.png

Canlı Yayın

Anket
İstatistikler
Toplam: 561737
Aktif: 4
Bugün: 448
Dün: 521
Paylaş
Facebook  Twitter  Stumbleupon  Delicious  Google

3+1 KONUTLAR İÇİN BAŞVURU VE SATIN ALMA TAAHHÜTNAMESİ

                                     BAŞVURU VE SATIN ALMA TAAHHÜTNAMESİ

 

TOKİ –  Karabük Eflani Belediye Başkanlığı işbirliği çerçevesinde, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca Eflani Projesi kapsamında inşa ettirilen ve satışa sunulan gayrimenkullerden satın almaya talibim. Konut Satın Alma Hakkı ve Konut Belirleme Kurasına katılmak için başvuru bedeli olarak  ¨..4.000 ’yi .....…/.….../20… tarihinde T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Eflani Şubesine yatırmış bulunuyorum.

 

TOKİ tarafından belirlenerek Eflani Belediyesi’ne bildirilen konut fiyatlarının ortalama tahmini satış fiyatları olduğunu, Belediyece yeterli talep sağlanarak projenin gerçekleştirilmesi halinde, yapılacak ihale sonucuna göre, TOKİ tarafından, her bir konut için ayrı ayrı hesaplanarak Belediyeye bildirilecek şerefiyeli konut satış bedellerinin sözleşmeye esas olacağını;

 

İşbu Başvuru ve Satın Alma Taahhütnamesini imzaladığım tarih itibarıyla; kendim, eşim ve velayetim altındaki çocuklarım üzerine T.C. sınırları dahilinde tapuya kayıtlı bağımsız bir konutun bulunmadığını, daha önce kendim, eşim ve velayetim altındaki çocuklarım tarafından Toplu Konut İdaresince satılmış bir konutu satın almamış olduğumu;

 

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Karabük Eflani Toplu Konut Uygulaması kapsamında bu şartlarla satışa sunulan konutlar için hane halkı adına, yani kendim, eşim ve velayetim altındaki çocuklarım adına, ancak tek bir başvuruda bulunabileceğimi, birden fazla başvuruda bulunduğum ya da hane halkının diğer fertleri tarafından başvuruda bulunulduğu takdirde tüm konut taleplerimin geçersiz sayılacağını, konut satın alma hakkı kazanmışsam bu hakkımı/haklarımı kaybedeceğimi,

 

Satışa sunulan konut sayısından daha fazla başvuru olması durumunda; başvuruda bulunanların, konut satın alma hakkı ile hangi konuta sahip olacağının belirlenmesi için Belediyece ilan edilen tarihte noter huzurunda kura çekileceğini,

 

Söz konusu kura ile konut satın alma hakkının belirlendiği gibi aynı zamanda hak sahibinin satın alacağı konutun da belirleneceğini ve noter huzurunda yapılan bu kuranın sonuçlarının tarafımdan kabul edileceğini,

 

Belediyece ilan edilen tarihte noter huzurunda yapılacak kura salonunda hazır bulunmadığım takdirde de kuranın çekilebileceğini;

 

Satışa sunulan konut sayısından daha az başvuru olması durumunda ise, başvuruda bulunanlarca satın alınacak konutların TOKİ’nin belirleyerek kullanıma açacağı bloklar arasından, noter huzurunda yapılacak kura ile belirleneceğini,

 

Kura çekilerek konut satın alma hakkı kazandığım takdirde, ilan edilen Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalama gününde T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Eflani Şubesine başvurarak, kurada almaya hak kazandığım konuta ilişkin, TOKİ tarafından belirlenecek şerefiyeli konut satış fiyatı üzerinden peşinatı yatıracağımı ve Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalayacağımı, Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalamadığım, kura sonucu almaya hak kazandığım konuta ilişkin peşinatı yatırmadığım, T.C. kimlik numaramı ve vergi sicil numaramı Banka’ya ibraz etmediğim takdirde Asil veya Yedek Alıcılar Listesindeki sıramı ve konut satın alma hakkımı kaybedeceğimi,

 

Kura sonucunda konut alıcısı olamadığım veya TOKİ tarafından projenin yeterli talebin oluşmaması veya mücbir sebepler nedeniyle projenin gerçekleştirilememesi halinde, yatırdığım başvuru bedelinin TOKİ tarafından belirlenecek geri ödeme takvimi çerçevesinde en kısa sürede tarafıma iadesini ve bedelin Bankada kaldığı süre için faiz veya herhangi bir hak talep etmeyeceğimi;

 

Konut satın almaya hak kazandığım halde tek nüsha halinde imzalanacak olan Gayrimenkul Satış Sözleşmesi bedeli üzerinden oluşan tüm Damga Vergisini ve Bankaca tarafımdan tahsil edilecek peşinatın % 0,5 (binde beş) oranındaki banka komisyon tutarını, Banka Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) ile birlikte Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalama tarihinde ödemediğim takdirde konut satın alma hakkımdan vazgeçmiş sayılacağımı;

 

Yatırdığım başvuru bedelinin konut alıcısı olma hakkı tanımadığını, işbu belgeden doğan hak ve yükümlülüklerimi devir ve temlik edemeyeceğimi;

 

Mücbir sebeplerle ilan edilen tarihlerde işlemleri tamamlayamadığım ve bu durumu yetkili mercilerden alınacak belgelerle kanıtlayamadığım takdirde konut satın alma hakkımı kaybedeceğimi ve yukarıdaki şekilde işlem yapılacağını, işlemleri vekil eliyle de yürütülebileceğinden tam teşekküllü Devlet Hastanesinden alınan heyet raporu da dahil olmak üzere her ne şekilde olursa olsun sağlık nedeniyle alınan raporların mücbir sebep sayılmayacağını;

 

Tarafıma yapılacak her türlü bildirimin aşağıda belirtilen ikametgah adresime yapılmasına ve bildirimin adi posta ile de yapılabileceğine peşinen muvafakat ettiğimi;

 

Konutların inşaatı esnasında, zemin durumu, proje tadilatı veya uygulama anında oluşabilecek teknik gerekçelerden dolayı blokların yerlerinde ve yönlerinde yapılması zorunlu olan her türlü değişiklikler nedeniyle, tercih ettiğim konutta oluşacak şerefiye bedeli farklılıklarının TOKİ tarafından yeniden belirlenerek şerefiye puanları doğrultusunda konut fiyatına yansıtılmasını, teknik zorunluluk nedeniyle yapılan bu uygulama nedeniyle herhangi bir hak talebinde bulunamayacağımı,

 

İşbu belge ile doğabilecek hukuki anlaşmazlıkların çözümünde Ankara Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin tam yetkili olduğunu;

 

Talep, beyan, kabul ve taahhüt ediyorum. .... /.... /20…

İşbu Belge, 2 sayfadan ibarettir.

 

Başvuru No                :.................................................

Adı Soyadı                      :...................................................................................................................................................

Adresi                         :.............................................................................................................

Telefon İş                   :..............................  Ev: ............................. Cep: ................................

E-posta                       :.............................................

T.C. Kimlik no           :.............................................

                                                                                                                     İmza

 

Ek : Konut başvuru bedelinin yatırıldığına dair dekont

 

Bu form Banka Yetkilisi huzurunda doldurulacaktır.

    

   

İçerik Rss - Haberler Rss

Tasarım ve Programlama: UTasarım