/userfiles/654.png

AĞAÇ DİKME ÇALIŞMALARIMIZ TÜM HIZIYLA SÜRÜYOR...    Belediye ekiplerimiz tarafından ilçe merkezindeki caddelere ağaç dikme ...           • HALKIMIZLA GÜVENLİK VE İSTİŞARE TOPLANTISI YAPILDI...       Eflani Kaymakamlığı'nın organize etti ve her ay tekrarlanan Kaymakam Sinan AŞ...           • ŞEHİTLERİMİZİN ADLARI FİDANLARLA YEŞERECEK...    Belediyemiz olarak ilçemizde yaptığımız ağaçlandırma çalışmaları...           • İLÇEMİZE MOBESE KAMERALARI KURULUYOR...       İlçemize mobese kameraları kuruluyor. İlçemizin belirli nokta...           • TOKİ BAŞVURULARI'NA İLGİ BÜYÜK...          Belediyemiz ile Başbakanlık Toplu Konut İdaresi tarafından ya...           • TOKİ BAŞVURULARI BAŞLAMIŞTIR... Toplu Konut İdaresi Eflani Belediyesi 1. Etap projesi kapsamında yapılacak olan konutlar iç...           • ŞEHİT POLİS RECEP ÇAKIL Z- KÜTÜPHANESİ HİZMETE GİRDİ...           Şehit Recep ÇAKIL Z- Kütüphanesi bugün...           • ŞAMPİYON ÖĞRENCİLERİMİZE ÖDÜLLERİ VERİLDİ...    Karabükte düzenlenen Liseler Arası Genç Erkekler Masa Tenisi Turnuva...           • 2018 ŞUBAT AYI MECLİS TOPLANTISI YAPILDI... 2018 Şubat ayı meclis toplantısı Belediye Başkanımız İbrahim ERTUĞRUL, başkanlığında yapıldı. ...           • 696 SAYILI KHK KAPSAMINDAKİ GEÇİCİ 23 VE GEÇİCİ 24 ÜNCÜ MADDELERİNE İSTİNADEN TAŞERON İŞÇİLERİN KABUL DİLEKÇELERİ...     696 SAYILI KHK KAPSAMINDAKİ   GEÇİCİ 23 VE GEÇİCİ 24 Ü...           
Canlı Yayın

Anket
İstatistikler
Toplam: 382482
Aktif: 13
Bugün: 383
Dün: 537
Paylaş
Facebook  Twitter  Stumbleupon  Delicious  Google

2014 YILI TEMMUZ AYI MECLİS KARARI

Belediye Meclisi Belediye Başkanı İbrahim ERTUĞRUL' un başkanlığında, üyelerden Erdal KARAMAN, Orhan SAVAŞ, Ramazan SUSOY, Fatih DEVLETOĞLU, Rıdvan GÜNGÖR, Mehmet GÜNGÖR, Emin ULUSOY, Hüseyin UĞUR, Rahmi ERENOĞLU' dan müteşekkil olmak üzere saat 14:00 da toplandı.

                  KARAR:

           Gündem gereğince 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 97. Maddesine konu olan ücret tarifelerinin görüşülmesine başlanıldı. Su ücret tarifeleri okundu. Mali Hizmetler Müdürünün zam teklifi soruldu. Mali Hizmetler Müdürü su ücret tarifelerine % 10 zam yapılmasını teklif etti. Teklif oylandı ve oy birliği ile kabul edildi. Bu sırada üyelerden Fatih DEVLETOĞLU’nun toplantıya iştirak ettiği görüldü. Su abone ücretlerine % 10 zam yapılması teklifi oya sunuldu. Emin ULUSOY’un karşı oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi. Su bağlantısı yasaklar ve cezaları ile ilgili tarifeye Başkan zam yapılmamasını oya sundu ve yapılan oylama neticesinde teklifi 2 karşı oya karşılık oy çokluğu ile kabul edildi. Düğün Salonu ücretlerine zam yapılmamasına oy birliği ile karar verildi. Motorlu vasıta ücretlerinin zam yapılmadan aynen korunmasına oy birliği ile karar verildi. İtfaiye Hizmetleri ücretlerine zam yapılmaması oy birliği ile kararlaştırıldı. Minibüs ve taksi durak ücretlerine zam yapılmaması oy birliği ile   kararlaştırıldı. Mezarlık ücretleri ile basılı evrak, bina numara, ilan, hayvan kesim ücretlerine zam yapılmamasına oy birliği ile karar verildi. Yapı izin ücretleri, ağaçlandırma bedeli, kanalizasyon bağlantı ücretleri ve nikah ücretlerine de zam yapılmamasına oy birliği ile karar verildi.

Gündeme alınacak konulara geçildi. Bu hususta Fen İşleri Biriminin 01.07.2014 gün ve 506 sayılı imar planı değişiklik talebi konulu yazısı okundu. Gündeme alınmasına oy birliği ile karar verildi. Müzakere edildikten sonra; 3194 sayılı Kanunun 8. maddesinin b bendindeki “İmar Planları; Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planından meydana gelir. Mevcut ise bölge planı ve çevre düzeni plan kararlarına uygunluğu sağlanarak, belediye sınırları içinde kalan yerlerin nazım ve uygulama imar planları ilgili belediyelerce yapılır veya yaptırılır. Belediye meclisince onaylanarak yürürlüğe girer. (Yeniden düzenleme dördüncü cümle: 12/7/2013-6495/73 md.) Bu planlar onay tarihinden itibaren belediye başkanlığınca tespit edilen ilan yerlerinde ve ilgili idarelerin internet sayfalarında bir ay süreyle eş zamanlı olarak ilan edilir. Bir aylık ilan süresi içinde planlara itiraz edilebilir. Belediye başkanlığınca belediye meclisine gönderilen itirazlar ve planları belediye meclisi on beş gün içinde inceleyerek kesin karara   bağlar. (1)” hükmüne göre plan değişikliği taslağı hem ilan panosunda hem internet sayfasında ilan edilmiş olduğu için, imar planı müellifi Bülent TÜRKOĞLU tarafından hazırlanan rapordaki “Mer’i İmar Planında konut alanı bulunan alanda zemin kat kullanımlarının cadde boyunca da yapılanma durumları göz önüne alındığından zemin katların ticari kullanımı uygun bulunmuştur.” İfadesine istinaden, plan hükümlerine “Ana ulaşım taşıt yollarında Belediyesince uygun görülen alanlarda talebe bağlı olarak zemin katlar ticari olarak kullanılabilir” hükmü de eklenmek suretiyle onaylanmasına oy birliği ile karar verildi. Dilek ve temennilerden sonra Ağustos ayı toplantıları daha önce meclis tarafından tatil olarak kabul edildiğinden Eylül 2014 ayı toplantısını 02.09.2014 tarihinde saat 14:00’ da yapmak üzere toplantıya 15:00’ da son verildi.  

    

   

İçerik Rss - Haberler Rss

Tasarım ve Programlama: UTasarım