/userfiles/654.png

TOKİ BAŞVURULARINDA SON TARİH 30 MART 2018... 1. Etap Konut projesi kapsamında başvurular 07.02.2018 tarihinden itibaren Belediyemiz tarafından ...           • TOKİ BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR.... Toplu Konut İdaresi Eflani Belediyesi 1. Etap projesi kapsamında yapılacak olan konutlar iç...           • 18 MART ÇANAKKALE ZAFERİNİN 103. YIL DÖNÜMÜ KUTLANDI...       18 Mart Çanakkale savaşı'nın 103. yıl dönümü etkinlikle...           • İSTİKLAL MARŞIMIZIN KABULU'NUN 97. YIL DÖNÜMÜ YAPILAN TÖRENLE KUTLANDI...     İstiklal Marşımızın kabulu'nun 97. yıl dönümü etkinlikleri ç...           • TAŞERON İŞÇİLERİN SINAV SONUÇLARI SÖZLÜ SINAVDA BAŞARILI OLAN TAŞERON İŞÇİLERİN LİSTESİ   09.03.201...           • TAŞERON İŞÇİLERİN SINAV TARİHİ BELİ OLDU 696 SAYILI KHK KAPSAMINDAKİ GEÇİCİ 23 VE GEÇİCİ 24 ÜNCÜ  MADDELERİNE...           • AĞAÇ DİKME ÇALIŞMALARIMIZ TÜM HIZIYLA SÜRÜYOR...    Belediye ekiplerimiz tarafından ilçe merkezindeki caddelere ağaç dikme ...           • HALKIMIZLA GÜVENLİK VE İSTİŞARE TOPLANTISI YAPILDI...       Eflani Kaymakamlığı'nın organize etti ve her ay tekrarlanan Kaymakam Sinan AŞ...           • ŞEHİTLERİMİZİN ADLARI FİDANLARLA YEŞERECEK...    Belediyemiz olarak ilçemizde yaptığımız ağaçlandırma çalışmaları...           • İLÇEMİZE MOBESE KAMERALARI KURULUYOR...       İlçemize mobese kameraları kuruluyor. İlçemizin belirli nokta...           
Canlı Yayın

Anket
İstatistikler
Toplam: 389646
Aktif: 9
Bugün: 425
Dün: 618
Paylaş
Facebook  Twitter  Stumbleupon  Delicious  Google

2014 YILI MART AYI MECLİS KARARI

             Belediye Meclisi Belediye Başkanı İbrahim ERTUĞRUL' un başkanlığında, üyelerden Mücahit YILMAZ, Mahir ERENLER, Ramazan SUSOY, Fatih DEVLETOĞLU, Rıdvan GÜNGÖR, Mehmet GÜNGÖR, Ahmet ULUSOY' dan müteşekkil olmak üzere saat 14:00 da toplandı.

 

                  KARAR:

               Gündemin 2. maddesi gereğince Denetim Komisyonunca hazırlanan 2013 Yılı Mali Denetim Raporunun müzakeresine başlanıldı. Komisyon Raporu üyelerden Mehmet GÜNGÖR tarafından okundu. Müzakere edildikten sonra oylama yapıldı. Oylama sonucunda 2013 Yılı Denetim Komisyonu Raporu oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 3. maddesi gereğince Ahmet BULUT' un 05.02.2014 tarihli dilekçesinin görüşülmesine geçildi. Müzakere edildikten sonra konunun Şehir Plancısına görüş sorulmak ve İmar Komisyonunca değerlendirilmek üzere tevdiine oy birliği ile karar verildi.  

Fen İşleri Biriminin 27.02.2014 tarihli İmar Planı değişikliği ile ilgili talep yazısı okundu. Konunun İmar Komisyonuna tevdiine oy birliği ile karar verildi. 

Fen İşleri Biriminin 03.03.2014 tarihli BAKKA 2014 Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı ile ilgili yazısı okundu. Müzakere edildikten sonra Batı Karadeniz Kalkınma Ajansının 2014 Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında Belediyemiz adına proje sunulmasına ve projenin başarı olması durumunda uygulanmasına, sunulan projede Belediyemizi temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya Belediye Başkanı veya Belediye İnşaat Mühendisi Tamer ŞIK'ın yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verildi.  

Belediye Başkanı İbrahim ERTUĞRUL' un 04.03.2014 tarihli mücavir alan dışında ücretli veya bila ücretli talep edilen hizmetlerin karşılanabilmesi için yetki verilmesi ile ilgili dilekçesi okundu. Gündeme alınmasına oy birliği ile kara verildi. Söz konusu taleplerin karşılanabilmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. 

Dilek ve temennilere geçildi. Belediye Başkanı üyelere söz verdi. Üyeler ve Başkan yaptıkları görüş alış verişinden sonra helalleştiler. İmar Komisyonu Raporunun hazırlanarak görüşülmesi için 11.03.2014 saat 14:00' da toplanmak üzere toplantıya saat 14:45' te son verildi.

Ahmet BULUT'a ait 05.02.2014 tarihli dilekçe ile Belediyemize gelen 136 ada 82 parsel numaralı taşınmazın imar planına dahil edilmesine dair talep, dilekçe sahibi olan taşınmaz mülkiyeti üzerinde bulunan Ahmet BULUT tarafından yetkili bir şehir plancısına mevzi imar planı hazırlatması ve Belediyeye sunması halinde görüşülüp karara bağlanmasının mümkün olduğuna 6 Evet 1 Çekimser oy çokluğu ile karar verildi.

 

Fahri ÖZTÜRK tarafından 26.02.2014 tarihli dilekçe ile Belediyemize sunulan imar planı değişikliği taslağının yerinde ve paftasında yapılan incelemeler neticesinde MEr'i imar planında konut alanı bulunan alanda zemin kat kullanımlarının cadde boyunca da yapılanma durumları göz önüne alındığından zemin kat kullanımlarının uygun olduğuna, ana ulaşım taşıt yollarında Belediye tarafından uygun görülen alanlarda talebe bağlı olarak zemin katların ticari olarak kullanılabileceğine ve planda belirtilmeyen hususlarda 3194 sayılı İmar Kanunu ve Eflani (Karabük) İmar Planı genel hükümleri ve Plan Notlarının geçerli olduğuna dair hükümlerin plan notlarına eklenmesine oy birliği ile karar verildi

 

           Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından toplantıya son verildi.

 

    

   

İçerik Rss - Haberler Rss

Tasarım ve Programlama: UTasarım