/userfiles/654.png

KARABÜK İLİ- EFLANİ İLÇESİ - CANDAROĞULLARI MAHALLESİ TAPUNUN 115 VE 440 ADALARIN ORTASINDA KALAN ALANDA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ KARABÜK İLİ- EFLANİ İLÇESİ - CANDAROĞULLARI MAHALLESİ TAPUNUN 115 VE 440 ADALARIN ORTA...           • KARABÜK İLİ-EFLANİ İLÇESİ-ÇELEBİLER MAHALLESİ TAPUNUN 401 ADA-1 PARSEL İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ KARABÜK İLİ-EFLANİ İLÇESİ-ÇELEBİLER MAHALLESİ TAPUNUN 401 ADA-1 PARSEL İMAR PLA...           • KARABÜK İLİ-EFLANİ İLÇESİ-ÇELEBİLER MAHALLESİ TAPUNUN 113 ADA-1,2,3,4 PARSELLER İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ KARABÜK İLİ-EFLANİ İLÇESİ-ÇELEBİLER MAHALLESİ TAPUNUN 113 ADA-1,2,3,4 PARSELLER...           • KARABÜK İLİ-EFLANİ İLÇESİ PLAN NOTU DEĞİŞİKLİĞİ Karabük İli Eflani İlçesi Plan Notu Değişikliği...           • SANAYİ SİTESİNDE BULUNAN 3 ADET DÜKKAN KİRAYA VERİLECEKTİR...     1- İlçemiz Devletoğlu Caddesi Küçük Sanayi Sitesindeki Tap...           • ŞAHİT BARIŞ EFE PARKI, KAFETERYA VE PARK OLARAK KİRAYA VERİLECEKTİR...       1- İlçemiz Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde Şehit Barış EF...           • 19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI İLÇEMİZDE COŞKUYLA KUTLANDI…   19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI İLÇEMİZDE C...           • İLÇEMİZDE BİSİKLET TURU DÜZENLENDİ...             19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri...           • UYGULAMALI ARICILIK EĞİTİMİ YOĞUN KATILIM İLE GERÇEKLEŞTİ. Belediyemiz tarafından yürütülmekte olan "Kaliteyi Geliştir Genç Arıcılar Ye...           • BELEDİYE BAŞKANIMIZ Hüsnü AKIN’ ın 23 NİSAN ULUSAL EGENEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI MESAJI…                            ...           
Canlı Yayın

Anket
İstatistikler
Toplam: 1188472
Aktif: 12
Bugün: 336
Dün: 892
Paylaş
Facebook  Twitter  Stumbleupon  Delicious  Google

Gönüllü İtfaiye Yönetmeliği

T.C.

EFLANİ BELEDİYESİ

GÖNÜLLÜ İTFAİYECİLİK YÖNETMELİĞİ 

Amaç 

Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı İtfaiyecilik mesleğinin halka tanıtılması ve benimsetilmesi, yangın ve afetlere müdahale için eğitilmiş gönüllü insanlar oluşturulması ve halkımızın desteğinin sağlanmasıdır. Görevli itfaiye personelinin yetersiz kaldığı durumlarda İtfaiye teşkilatına destek amacıyla yetiştirilmektedir. Bu yönetmelik; gönüllü İtfaiyecilik yapmak isteyen kişilerle, İtfaiyenin yerine getirmesi gereken usul ve temel esasları açıklar. 

Kapsam 

Madde 2- Bu yönetmelik Eflani Belediyesi Başkanlığı’ na bağlı olarak görev yapacak olan ‘‘Gönüllü İtfaiyecilerin’’ kabulüne, görevlerine, eğitimlerine, sorumluluklarına ve gönüllülüğün sona ermesine dair esas ve usulleri kapsar. 

Hukuki Dayanak 

Madde 3- İçişleri Bakanlığının 21.10.2006  tarih ve 26326 sayılı “Belediye İtfaiye Yönetmeliği ’’ nin 45. maddesi ve 09.10.2005 tarih ve 25981 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan ‘‘ İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği ’’dir. 

Gönüllü İtfaiyeciliğin Tanımı 

Madde 4- İtfaiyecilik mesleğinin gerektirdiği özveri ve sorumluluğa emir ve komuta zinciri ile bağlanmış, görevini din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin zamanında ve eksiksiz yerine getiren topluluğun gönüllü üyelerine “Gönüllü İtfaiyeci” denir. 

Gönüllü İtfaiyeci Olabilmek İçin Aranan Şartlar 

Madde 5- a) T.C. Vatandaşı olmak,

b) 18 yaşını bitirmiş olmak,

c) En az İlköğretim okul mezunu olmak,

d) Nüfus cüzdanı fotokopisi

e) İtfaiye teşkilatı çalışma şartlarına sahip olmak.

f) İtfaiyeciliği sevmek, sevdirmek ve insanlara yardım etmeyi görev kabul etmek gibi yüksek insani değerlere sahip olmakla beraber Gönüllük ilkesini benimsemiş olmak. 

Gönüllü İtfaiyecilerin Görevleri 

Madde 6 -a) Yangınlara müdahale etmede ve söndürmede, can kurtarmak ve ilk yardım hizmetlerini yürütmede profesyonel itfaiyecilere yardım etmek

b) Su baskınlarına müdahale etmek ve zararsız hale getirilmesine yardım etmek

c) Afetler sonucunda oluşan enkaz ve çöküntüler altında can ve mal kurtarma çalışmalarına

katılmak

d) Halkı yangın ve afetlere karşı alınacak önlemler konusunda aydınlatmak

e) İtfaiye Memurluğunun yapacağı eğitim ve tatbikatlara katılmak

f) İtfaiye Memurluğu alacağı emirle yurt içi ve yurt dışındaki yangın ve afetlere müdahale  etmek

g) Gönüllü İtfaiyeci, görev yaptığı bölgede yetkili İtfaiye Amirinin, halkın ve gönüllü itfaiyecinin can ve mal güvenliğini korumaya yönelik olarak vereceği kararları derhal yerine

getirir.

h) Gönüllü İtfaiyeci Devlet malını koruma ve uzun süreli kullanabilme anlayışı ile görev yapar.

i) Gönüllü İtfaiyeciler acil durum ilan edildiği andan itibaren İtfaiye Memurluğu bünyesinde, önceden belirlenen noktalarda toplanarak verilecek olan görevleri yerine getirirler. 

Gönüllü İtfaiyeciliğe Kabul, Eğitim Ve Çalışma Düzeni 

Madde 7- a) Gönüllü İtfaiyeci adayları bir ay süreli kendileri için gerekli olan eğitimlere tabi tutulurlar. Eğitim sonucu Gönüllü İtfaiyeciliğe kabul edilirler.

b) Yapılacak protokol çerçevesinde Kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurum niteliğindeki meslek kuruluşları, dernekler, vakıflar, meslek odaları ve diğer yerel yönetim birimleri ile ortak çalışma ve işbirliği yapılabilir.

c) Eğitimi başarı ile tamamlayanların kendilerine verilen görevlere ve çalışma programlarına göre hareket etmeleri gerekir. 

Gönüllü İtfaiyeciliğin Sona Ermesi 

Madde 8- a) Kamu düzenini rahatsız edici davranışlarda bulunmak

b) Emir komuta zinciri içerisinde verilen görevleri yapmamak,

c) Resmi bir gerekçe olmadan 7. Maddenin “c” bendinde belirtilen çalışma düzenine uymamak,

t) Gönüllü itfaiyeciliği kabul edilenler aynı yönde faaliyet gösteren başka bir kurum ve kuruluşta taahhüt altına girerek gönüllü faaliyetlerde bulunamazlar. 

Mali Hükümler

Madde 9- a) Gönüllü itfaiyecilerin görevlendirilmeli halinde iş kıyafetlerini Eflani Belediye Başkanlığınca temin edilir.

b) Gönüllü itfaiyecilerin görevlendirilmeli halinde kişisel koruyucu teçhizatları Eflani Belediye Başkanlığınca temin edilir.

c) Gönüllü itfaiyeciler çalışmalarının karşılığında Eflani Belediye Başkanlığından yukarıda belirtilen maddelerle sağlanan imkanların haricinde maddi veya manevi başka herhangi bir talepte bulunamazlar.

d) Herhangi bir iş kazasında tüm maddi ve manevi sorumluluk kişi veya kişilerin kendilerine aittir. Eflani Belediye Başkanlığı bu konuda yükümlülük altına sokulamaz. 

Yürürlülük Ve Yürütme

Madde 10- a) Bu yönetmelik Eflani Belediye Meclisinde kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.(01.10.2010 tarih ve 39 sayılı Belediye Meclisi Kararı)

b) Bu yönetmelik hükümlerini Eflani Belediye Başkanı  yürütür. 

MADDE GEREKCELERİ: 

MADDE (1): Bu madde, bu yönetmenliğin kimlerin hangi kıstaslarda görevlendirdiğini belirlemek maksadıyla yazılmıştır. 

MADDE (2): Bu madde gönüllülerin özlük haklarını belirlemek maksadıyla yazılmıştır. 

MADDE (3): Bu madde, yönetmeliğin dayandığı yasal hususları belirlemek maksadıyla yazılmıştır. 

MADDE (4): Bu madde gönüllü itfaiyeciliği tanımlamaktadır. 

MADDE (5): Bu madde kimlerin gönüllü itfaiyeci olabileceklerini tanımlamak maksadıyla

yazılmıştır. 

MADDE (6): Bu madde gönüllü itfaiyecilerin görev ve sorumluluklarını belirlemek maksadıyla yazılmıştır. 

MADDE (7): Bu madde gönüllü itfaiyecinin eğitimini, yetiştirilme şeklini belirlemek maksadıyla yazılmıştır. 

MADDE (8): Bu madde gönüllü itfaiyecilik statüsünün hangi hallerde sona ereceğinin belirlenmesi maksadıyla yazılmıştır. 

MADDE (9): Bu madde gönüllü itfaiyeciler ile Eflani Belediyesi arasındaki mali konulara yönelik hususları belirlemek maksadıyla yazılmıştır. 

MADDE (10): Bu madde yönetmenliğin kabulü ve yürütmesinden sorumlu olan kurumları

belirlemek maksadıyla yazılmıştır.

    

 

İçerik Rss - Haberler Rss

Tasarım ve Programlama: UTasarım